qrite is een bedrijf dat haar klanten in staat stelt om feedbacksurveys aan te maken die vervolgens via unieke QR-codes kunnen worden gescand door eindgebruikers (jij dus). Zo kunnen onze klanten inzicht krijgen in de ervaring van deze eindgebruikers, hun eigen klanten.