Producten en diensten die in strijd zijn met Nederlandse, Europese en/of met jouw lokale wet- en regelgeving accepteren wij niet. Daarnaast behouden we ons het recht voor om producten of diensten te weigeren die direct of indirect van qrite gebruik maken voor bedrijven of diensten in de erotiek/pornografie, de tabaksindustrie en de wapenhandel. Tevens kunnen we zonder opgaaf van reden te allen tijde besluiten om andere klanten/bedrijven te weigeren of de toegang tot onze dienst te ontzeggen.